Традиционно изложбата продължава първоначалната концепция на проекта за ежегоден обзорен преглед на последните идеи и реализации на творците, работещи в жанра на това така обичано изящно приложно изкуство. Разбира се еволюцията предполага надграждане и в това издание с тема Хибридни обекти акцентът е именно там – способността за адаптиране към променящата се среда, обстоятелства и нужди, обуславяща появата на хибрида като еволюционно решение.