Сред тях са Велислава Гечева, Велико Маринчевски, Деян Янев, Марианжела Анастасова, Нора Ампова, Рада Цанкова, Стели Грънчаров и много други, а техните творби разглеждаме и онлайн тук.