Границите и преодоляването им, взаимовръзките между културите и възприемането на обществото като едно цяло са сред важните теми на Олаф, който се събира с куратора Борис Костадинов (също и арт директор на FLUCA), за да покаже какво е занимавало ръката му напоследък. А именно – да пълни тефтери със сцени от обкръжението или въображението си, рисувайки дори върху страниците с географски карти като метафора за това, че личните ни истории са неизменна част от тази на целия свят.