Главната тема са джендърните и културните стереотипи, а концепцията възниква през периода от 13 години между две председателства на Чешката република на Съвета на Европейския съюз. Централната инсталация в изложбата – Давид черният (2009 – 2022) е парафраза на известния Давид на Микеланджело, изработен от полистирен, който авторката постепенно рисува с черна боя. С това произведение е тясно свързана и втората работа на художничката – Геохора (2012), в която скулптурният подход извиква на преден план противоречието между формата на отделните фигури и тяхната сянка. Подобен метод откриваме и в третата инсталация – Торсове, изобразяваща жени от семейството на авторката със записи на техни пърформанси.