От вестника до музея – Български карикатури от периода 1944–1989 

Жанр: карикатури

На 2 ноември в Музея на изкуството от период на социализма се открива новата изложба От вестника до музея – Български карикатури от периода 1944–1989. Тя включва около 150 български карикатури от фонда на Националната галерия. Сред авторите им са Илия Бешков, Александър Жендов, Борис Ангелушев, Стоян Венев, Борис Димовски, Доньо Донев и др.

Експозицията цели да хвърли поглед върху карикатурния жанр в условията на тоталитарната система на управление на политическия, обществения и културния живот в България през периода 1944–1989 г.

Мястото на карикатурата е вестникът и именно там откриваме голям брой от показаните в изложбата творби и по-конкретно на страниците на седмичника Щурмоваки фронтовашкия лист Часовой – специално издание за българската армия, сражаваща се с нацистите по фронтовете на Югославия, Унгария и Австрия. През 1946 излиза първият брой на седмичния хумористичен вестник Стършел. Това име става нарицателно и главна трибуна на българската карикатура.

От една страна е трудно от днешна гледна точка да вникнем в смисъла на представените карикатури, без да познаваме историята и същността на времето, в което са създадени. И все пак именно изкуството на карикатурата ни дава шанс да вникнем по един необикновен начин в миналото, да усетим видимите и невидимите разделителни линии между двата свята и да се потопим в една епоха.

Разглеждаме експозицията От вестника до музея – Български карикатури от периода 1944–1989 до края на март 2024 г.

Програма