Европейските културни влияния и модни тенденции достигат до Русе от Виена по Дунав, а до Пловдив – от Константинопол. Столиците на двете империи са се превърнали в символи на модерността за страните от Балканите.
В края на ХІХ век Пловдив и Русе са главните икономически двигатели на младата българска държава, а ефектът от създаденото благосъстояние се отразява и върху начина на живот на техните жители. Изложбата показва с кого и с какво са се съизмервали нашите предци, как са устройвали градовете и домовете си във възстановената българска държава, какви са били развлеченията, храната, дрехите и аксесоарите им.

Откриване: 28 март, 18:00