Научното се слива с описателното начало и стремежите към алтернативно представяне на идея, преживяване и вътрешен свят. Сложните визуални кодове в съчетанията са силно повлияни от средновековното и ренесансовото изкуство. Автентичният художествен език на автора е в хармония с вътрешния му свят, нагласите и творческата му позиция.