Идеята за проекта се основава на съпричастност с тези, които не могат да участват в това биенално изложение или не могат да участват адекватно. Павилионът като пространство за изложба е само един от малкото елементи, допринасящи за „четене” на посланието на проекта. Такива са вербалните и визуални послания, опаковани в кутии, парче скала, което е било от авторската врата преди време и което символизира началото на изграждането на павилиона, увит в плат – препратка към опакованите структури на Кристо. Името на Кристо също е метафора. Тя се обвързва с нежеланието на обществото да разбере мястото за култура и изкуство и ролята на художника и неговите произведения в историческите процеси. Както знаем, Кристо представя своите творби на международната сцена, което го е позиционирало на глобалната културна карта и допринася значително за имиджа на неговата родина, дала му титлата на дисидент. „Павилионът” е история с универсален характер и е призив за разбиране и общуване.