Печатна грешка в книгата на Аза

Жанр: графика, живопис, илюстрации, обекти

Даваме начало на ФИГ – Фестивала за илюстрация и графика, с групова изложба в КО-ОП. В унисон с основната тема на фестивала, а именно Трябва да има някаква грешка, изложбата е озаглавена Печатна грешка в книгата на Аза. Експозицията има за цел да изследва различните идеи за Аза и тялото и грижата за тях в съвременното общество. Творбите предлагат разнообразие от гледни точки, в някои произведения преобладават егоцентрични и капиталистически виждания за грижата за себе си, други залагат на по-разчупени модели и нетипични интерпретации на темата.

В изложбата се запознаваме с творби на шестима художници – Харита Асумани, Мартин Атанасов, DAMO, Анна Хайфиш, Алина Папазова и Ариан Тусен, – които предлагат множество гледни точки чрез използването на различни техники като движещи се изображения, живопис, сайт-спесифик инсталация, фотография, керамика, текстил и графика. Многообразието от стилове демонстрира различните измерения на илюстрацията и графиката, но поставя и важния въпрос какво представляват те и какви са техните предели.

Програма

24 март 2023 - 11 април 2023 - КО-ОП