Целта му е да свърже традицията на почти изчезнали артефакти от нематериално културно наследство (създаване на пергамент от агнешка кожа със съвременна живописна изява) с институции и алтернативни изложбени пространства.

Темата Вода е нов сегмент на проекта, след първоначалните работи върху пелени (мека кожа) и агнешки пергамент. Авторските вариации са под общия знаменател на пергамента, интерпретирайки в широчина темата за водата.
Лепосава Сибинович – Лепа завършва скулптура в Академията за приложни изкуства в Белград.  Автор е на около 100 самостоятелни изложби, национални и международни авторски проекти, както и на международния непрекъснат жив проект Пергамент от Сърбия.