Картините на Петър Джельов пресъздават с пищен колорит светлината в нейните многообразни превъплъщения. Макар на практика конкретен сюжет да липсва, платната водят към сюрреалистични усещания за паралелна реалност с алюзии към пейзаж, приказни създания и пребиваване в страната на сънищата.