Седемнадесет платна, запечатали тази кратка във времето прекрасност, създават нова жизнена реалност, изпълнена със средствата на класическата, дори фовистична живопис. В стила му на рисуване е отличително чистота на линиите и стилизацията на изображението, балансирана с концентрация и наситеност на композициите в картините. В експозицията са включени натюрморти, пейзажи и няколко абстрактни композиции, но акцента е ефимерния символ на прераждането на човешката душа – пеперудата.