Експонирани са както единични шевици, така и цели елементи от традиционната народна носия – ризи, престилки, кърпи за глава.
Етнографският фонд на Регионален исторически музей Шумен притежава богата колекция от шевици от различни етнографски райони на страната. Открояват се месалните шевици от Провадийско. Месалите са кърпи, които се поставят на омъжени жени при специален обред, изпълняван в някои от селата.
Регионален етнографски музей Пловдив показва част от колекция от 217 шевици, постъпили като дарение преди няколко години.
Характерните везбени мотиви за рупската, загорската и тронкската етнографски групи представя Етнографският музей в Бургас.
Регионален исторически музей Стою Шишков – Смолян също допринася за колоритната експозиция. В Родопите шевиците са неизменен елемент от украсата на някои сватбени обредни кърпи. Интерес предизвиква и обредната сватбена забрадка, наречена ръченик.