Портрети на страховете

Жанр: рисунки

Мултидисциплинарният художник Стоян Николов-Зиков работи едновременно в областта на класическата скулптура и живописта и в съвременни медии и форми на изкуството. До 6 май той представя новата си самостоятелна изложба в галерийното пространство София на Фондация София диша. Експозицията е озаглавена Портрети на страховете и в нея разглеждаме серия от рисунки, скулптури и специално подготвени за проекта творчески обекти, представляващи специфично разработена медия въз основа на технологията на изработването на електронни платки.

Проектът се основава на вече изведени обществено популярни страхове, като заплахата от развитието на инстинкт за самосъхранение на изкуствения интелект (ИИ). Все по-често се обсъжда темата за възможността ИИ да почне да разпознава човека като риск, да подхожда с предубеденост спрямо етнически, религиозен, пол или друг фактор или да развие интелектуално надмощие над човека.

Авторът коментира: „Светът, в който предстои да живеем, и проблематиката му все още не е познат в обществото. От направеното детайлно проучване направих следните изводи: поради редица причини в различните части на Земята съществуват серия от специфични, понякога контрастиращи притеснения във връзка с имплементирането на ИИ в ежедневието на човека. Специфичните притеснения се базират на сериозните различия в светогледа на различните култури. Освен ясно изразените специфики има и общ кръг от притеснения, изградени върху основата на първично заложени човешки инстинкти, като страх от загуба на контрол, борба за оцеляване, страх от неизвестното“.

Прочит на всички тези страхове и опасения откриваме в творбите на Стоян Николов-Зиков. Откриването на изложбата е на 29-ти май в новото галерийно пространство на Фоднация София диша на ул. Аксаков 15.

Програма