Изкуствоведът и куратор Бисера Йосифова казва, че тези произведения попълват празноти в творческата биография на едни от най-значимите, както и на някои неоснователно пренебрегвани български живописци, работили през един дълъг период от средата на ХIХ век до наши дни. Портретите в колекцията възкресяват образите на популярни личности или пък хора от интимния кръг на художниците. В последна сметка хронологичният прочит проследява образната галерия от хора, някои общоизвестни, други изгубени във времето, ала всички удостоени с привилегията да останат в художествената история на България.