Сред тях са и Майстора – с портрети на племенниците си, и Цанко Лавренов – със собствения си лик, и Александър Мутафов – с ранен морски пейзаж, и Мърквичка – с етюд на Грънчар, но и скулптури – например от Андрей Николов и Жеко Спиридонов. Ако не сте били във Виена, чуйте и това: наред с голите тела на Ярослав Вешин, в Академия пристигат и такива рисунки от австриеца Густав Климт.
Заглавна снимка: работи на Владимир Димитров-Майстора и Никола Маринов