Артистите доказват, че VR технологиите могат да излязат от ролята на заместител на реалността и да послужат за допълнение към нея. Изложбата се концентрира върху потенциала на технологиите за разширяване на границите на изкуството и за осъществяване на физически невъзможното. Четиримата художници използват виртуалното пространство като инструмент, с който разширяват идеите си и да излязат от собствените си предразсъдъци към VR.
Освен виртуалните проекти, изложбата включва и произведения от традиционен характер. В рамките на изложбата посещаваме и лекцията на Николай Генов Виртуално, реално и фантастично на 13 януари. Дискусията е с вход свободен и обхваща темите за мястото на човека във виртуалната реалност, технологиите в литературните сюжети, връзката между изкуството и бъдещето и зависимостта между симулацията и симулирания.