Предречено да приключи / мъртво. Неразбиране на тленното

Константин Костов, Яна Стойчева, Трепка Петкова, Марта Райхел, Мая Стойкова, Тина Хамзе и Северина Енева, или иначе казано, артистичен колектив Answer 51 събират своите вариации на тема преходност в обща изложба живопис в една от залите на Шипка 6. „Големите теми принадлежат на никого и на всеки. Ако вярваме, че изкуството е изповед, а не проповед, то единственият случай, в който имаме правото да определим стойността на едно художествено произведение, е, когато сетивата трудно ще ни подведат в нашия опит да открием на кое от двете сме публика“, казва за експозицията един от нейните автори – Яна Стойчева – и допълва: „Ние се раждаме и напускаме света с един завет – вяра в непреходния фин инструментариум на духа, „изваял” човешката ни същност.”

Програма