Преминаване

Жанр: живопис

На 7 декември Зала Райко Алексиев към Съюза на българските художници ни очаква изложбата Преминаване на наскоро напусналия ни художник Иван Б. Иванов, който подготвяше експозиция по повод 90-ата си годишнина.

Иван Б. Иванов твори в сферата на абстракцията, като живописното му творчество се характеризира с работата в големи формати, ярка цветност и разнообразни структури. Изложбата включва и документална част, в която проследяваме пътя на артиста през превратностите на времето и пространството.

Откриваме изложбата в 18:00 на 7 декември в СБХ – Райко Алексиев, като по време на вернисажа е и премиерата на монографичното издание Иван Б. Иванов – живот и творчество. В открита зала Средец на Министерството на културата паралелно се провежда изложбата Отпечатъци, посветена на графичното творчество на артиста.

Програма