Преплетени нишки II

Жанр: текстил

Под заглавие Преплетени нишки на 6 и 7 март през 2020 три будапещенски галерии отриват обща изложба на 31 унгарски и 31 български гобленисти и текстилни творци. Изложбата съдържа творби, изработени, без да следват строго определена тематика, като те варират според темите им и използваните материали – от традиционни фолклорни техники до най-нови графики. Общ елемент във всички произведения е структурата на нишката, която която на места е по-подчертана, на места – по-скрита. Точно за тази връзка насочва заглавието на изложбата.

В софийската галерия Райко Алексиев от 29 февруари до 27 март разглеждаме Преплетени нишки II, с която продължава диалогът между съвременните приложници, работещи с текстил.

В изложбата са включени творби на следните автори: Едит Балог, Хайнал Барат, Естер Бени, Жужанна Ференци, Жофия Хармати, Лилиан-Беата Хаузер, Агнеш Кечкеш, Естер Кнейс, Каталин Киш, Чила Келечени, Кристина Кокаи, Ида Ленчеш, Боряна Маевска-Конц, Индира Мадер, Ирен Малик, Юдит Над, Елеонора Паскуалети, Ливия Папаи, Юдит Пазман, Ева Пенкала, Ева Шипош, Илдико Шомоди, Верона Сабо, Нора Тапаи, Каталин Зеленак, Сдружение на унгарските гобленисти (Ноеми Бенедек, Естер Бени, Беа Боц, Емеше Чокаш, Каталин Фориш, Жофия Хармати, Агнеш Кечкеш, Чила Келечени, Петeр Ковач, Розалия Козма, Естер Кнейс, Ида Ленчеш, Индира Мадер, Ливия Папаи, Юдит Пазман, Елеонора Паскуалети, Ева Шипош, Нора Тапаи, Верона Сабо, Мария Вайда, Каталин Зеленак).

Снимка:  Виолета Апостола – Лети

Програма