Целта на подобна експозиция е да събуди интерес както към конкретните личности, така и към техните идеи. В кризисния момент, който преживява обществото, тези имена провокират към размисъл относно истинските и второстепенните ценности, както и към по-добро разбиране на собствения ни живот и мимолетността на желанията, които го ръководят.