Галина отново живописва върху големи платна, в които женските фигури са само част от дишащото пространство край тях. Няма крещящи цветове, а вглъбеност, спокойствие и съзерцание.
Стоян Кавалов, когото познаваме като керамик, сега се представя с ярки пейзажи. По детски наивни и чисти, изпълнени със завидна лекота, сякаш на един дъх, те ни носят пролетно настроение.
Явор е неуморим в творческите си търсения. Даже в монохромните му пейзажи се усеща едва удържаната енергия. Графичният щрих само засилва това усещане за излизане от рамката. С творбите си той сякаш прави крачка към Калина. Новата серия, с които авторката се представя, е комбинация от ръчно и компютърно генерирани образи. С търпение и вглъбеност продължава да дълбае в света, който ни заобикаля и да го претворява с ума на философ и сърце на поет.