Начинът, по който изразите на мъртвия език преминават отвъд прекия си смисъл, докато стигнат до нас днес, е искра за инсталацията, пръсната из голямата зала на галерията. Съставена е от група скулптури, които, по думите на куратора Йово Панчев, са едновременно "изпълнени с мимолетен обем и лишени от маса, натоварени с напрежение, но и с умора". Наред с останалите скулптури, снимки и рисунки в изложбата, тази причудлива глутница от обекти застава пред нас, за да попита къде свършва индивидът и къде започва групата. И обратното.