Идеите му гравитират около темата за паметта, а в галерията влиза с една малко изследвана територия в изкуството: работата с документи. И то не само буквалните – за Радостин документ е всичко от случаен изхвърлен или взет от битака предмет през стари картички и снимки до тетрадки с вересии. Такива "никому ненужни остатъци" са основата, която той прерисува, доизмисля, оцветява, композира и рамкира, докато се получат не просто предмети на изкуството, а "анонимни микро истории за различни човешки животи".