Мисълта се оформя и придобива материално измерение, за да се превърне в движение. Движение, което създава представа за вятър и ще те отведе до една детска утопия и нейното преображение във времето. Композиция от неподвижни предмети, създаващи усещането за вятър в съзнанието на зрителя, като по този начин възниква нова временна територия. Утопия.
Инсталацията се състои от три части: 1. Език – контур от фолио върху стена, илюстриращ мисълта. 2. Образ – видео, документиращо вятърa. 3. Утопия – поредица от девет предмета, свързани с космическите утопии от детството.