За основа на работите в изложбата служат четири материала: хартия, платно, дъски и мушами, които Ралица допълва така че да изобрази своето виждане по темата "всякаква литература". Муза са ѝ различни форми на текст – от устен през авторски до музикален.