Размяна на местата

Жанр: живопис, графика, пластика

Кураторският проект Размяна на местата на Камен Симов включва шестима творци от областта на живописта, графиката и скулптурата. Това са авторите Дарина Цурева и Борис Колев – живопис, Елена Панайотова и Христофор Кръстев – графика, Камен Симов и Николай Златанов-Кайо – пластика.

Идеята на проекта е те да се ротират: графиците в живопис, живописците в пластика, пластиците в графика. По този начин те се изправят пред чисто професионалната провокация и различен творчески процес, излизайки от комфорта на художествена специфика, като си „разменят местата”.

Програма

08 ноември 2023 - 29 ноември 2023 - Художествена галерия Борис Георгиев