Реалност на дълбоко съновидение: Откриваща сцена

Жанр: инсталация

В своята първа самостоятелна изложба Наталия Йорданова създава аудио-визуална инсталация, която изследва идеята за мита в киното, паметта и потенциала на изкуствения интелект в процеса на една историческа приемственост. В основата на проекта са филмите на Бинка Желязкова, а творческата концепция е базирана върху интердисциплинарния подход. В този процес авторката изследва възможността за диалог между поколенията посредством използването на нови медии. В многоканална видеоинсталация тя представя филми, създадени чрез тренирането на модели на изкуствен интелект с откриващи сцени от филмите на режисьорката. Резултатът е хибридна екосистема, която включва архива като исторически артефакт, компютърния алгоритъм като креативен инструмент и музиката като човешка намеса.

Програма