Базирайки се на ентропията (втория закон на термодинамиката, според който всички подредени неща в природата се стремят към разрушаване), авторът пресъздава пространството на галерията в един предполагаем бъдещ момент на напреднал хаос – чрез модифициране на обекти, „случваща се“ сама живопис и разходки из реконструирана вир-туална среда, представени в цикъл фотографии.