В по-ранните графични творби подходът на Стайковски е художествено-документален, а внушението е за монументалност и тържественост. Групата цветни линогравюри ни връщат хилядолетия назад към балканския неолит и халколит, докато живописните платна впечатляват със сложна темперно-маслена техника с релефна фактура от злато и сребро. Митологията на траките и мистицизмът на руническите знаци допълват богатия на неосимволизъм почерк на художника.