Самият автор описва колекцията така: „Всяка картина е породена от мой спомен. Интересува ме чисто „живописният момент“. Оставям се да ме води интуицията, импровизирам, старая се да не се намесвам грубо в процеса. Рисуването за мен е вълнение и радост, а често и резултатът ме изненадва. Надявам се това усещане да предам на тези, които съзерцават картината.“