Рисунката – майстори и поколения

Рисунката не е просто паралел или прелюдия към живописта – тя е собствена категория на изящните изкуства с години традиция, история и развитие. Това доказва и изложбата, която протича паралелно в галерия Интро и в музей Борис Христов и представя богата колекция от творби на много от значимите имена в изкуството у нас от първите десетилетия на миналия век до днес.

Срещаме се със символизма на Иван Милев, могъщия талант на Майстора, дисциплинираната класика на Никола Маринов, елегантния историзъм на Никола Кожухаров, виртуозния сарказъм на Александър Добринов, дискретната еротика на Иван Ненов, модернистичната артистичност на Давид Перец, ироничната мъдрост на Илия Бешков, феноменалната артистичност на Наум Хаджимладенов, романтичната медитативност на Бенчо Обрешков и Никола Танев, завладяващиата стилистика на Златю Бояджиев, приказните тушове на Любен Зидаров и много други. Разглеждаме рисунки от майстори като Васил Стоилов, Иван Кирков, Борис Ангелушев, Атанас Яранов, Георги Чапкънов, Иван Георгиев Рембранда, Иван Нинов, Колю Карамфилов, Андрей Даниел, Греди Асса, Вихрони Попнеделев и Румен Читов. Мисията на експозицията е да покаже на посетителите непознати произведения, но и да установи рисунката в техните очи като достойно за възхищение направление, което се отличава със специфичните си изразни средства и характерния си художествен език.

Изложбата има известен образователен характер, тъй като представя на публиката както ескизи от старите майстори, така и примери от по-нови автори. Разбирането и възхищението пред излезлите изпод ръката на значимите художници рисунки и скици ни помага да осмислим тяхното важно място в родното изкуство, помага ни да преоткрием богатството на артистичността, на таланта и на духовността. Пътешестваме през карикатурни стилизации, експресии с линия и цвят, изследвания на човешката фигура, абстрактни търсения, ситуативни илюстрации и уловени състояния, за да преоткрием тънкостите на рисунката.

Програма

02 май 2023 - 30 май 2023 - Intro