Слава Савова е архитект, изследовател антрополог, който се занимава с проучвания върху добивните индустрии в България. Тя разширява своята дейност и като участва в дискусии, свързани с проблематиката на темата. В новата си изложба ни приближава до „отвъдния“ живот на прогреса – съдбата на терасираната мина на разрушения металургически комбинат Кремиковци. Галерия КО-ОП е домакин на експозицията от 27 юли.

Прогнозата за изобилни залежи на желязна руда е повод за построяването на огромния завод Кремиковци край София в края на 1950-те. Оказва се, че материалът, добиван от терасираната мина, е некачествен, и комбинатът дълги години работи в условията на финансови загуби. След 1989 г. заводът е приватизиран и разрушен, а след него остава зейналият рудник. През 2011 г. е прекъсната отводнителната система на мината, след което тя постепенно започва да се превръща в дълбоко езеро – дом на множество животински и растителни видове.

Проектът проследява приобщаването на мината към природата, като противопоставя „славното“ индустриално минало и процъфтяващата екосистема на неговото място. Савова не насочва вниманието към катастрофичните екологични последици от добивната промишленост, а към незабележимите естествени процеси, които рекултивират загубеното. На техен фон заводът Кремиковци остава екзотичен спомен, същинската „изчезваща природа“, докато терасираното езеро се превръща в част от пейзажа.

Програма

27 юли 2023 - 05 август 2023 - КО-ОП