Въпросът е защо новата им изложба се казва С 12 ръце? Защото този път към Зоран Мише, Горан Тричковски, Васил Ангелов, Павел Целкоски и Иван Матеев с принтове се включва и Ива Димитрова. Гледаме какво са направили с всички тези пръсти в Ракурси до 23 февруари.

Най-горе: Зоран Мише, Ива Димитрова