Като художник, на Сашо Виолетов са му интересни тези дефиниции за артистична значимост на "Художник на деня", "Художник на седмицата" и т.н. Защото всеки артист обитава свое парче реалност, в която осъществява своите 15 или повече минути слава.