Избраните произведения са създадени от края на 60-те до днес и бележат различни периоди от творчеството на художниците и скулптурите. В работите им се усеща засилващото се автономно присъствие и изграждането на образна вселена, която отразява действителността в неочакван драматичен, мистичен или поетичен аспект. В търсенията на авторите откриваме новия съдържателен потенциал на изкуството, който отразява съвременно светоусещане, проявяващо в активното преобразуване на формите, визуално-пластическия език, трансформирането на натурата.
Вернисаж: 1 декември, 17:00 – 20:00

Заглавно изображение: Светлин Русев