Фигури е изложба от две части. Първата е скулптура, в която можеш да влезеш, плюс серия от 2-3-метрови картини върху текстил, запечатали усещания, свързани с тялото. Втората част завързва всичко дотук в едно. Това са 10-15-минутни аудиозаписи, в които гласът на художничката ни води през изложбата. Уловен, докато се е движила из града, той се слива със звуци от стъпки, вятър, коли, самолети, чужди разговори… Въпросът е можеш ли да възприемаш, докато сетивата ти се смесват, и може ли текстът да рисува картини?