Идеята е думите, с които журналисти, активисти за човешките права и други публични личности често са нападани онлайн, да станат обекти на изкуството – от една страна, за да им обърнем внимание, от друга, за да изгубят унищожителната си сила. Илюстраторката Вероника Белчева пресъздава езика на омразата в анимация и рисунки, в които е вплетена калиграфията на Елизавета Ангелова. Костадин Кокаланов пък изписва върху завеси обиди и закани, отправяни към ЛГБТИ активисти, роми, евреи, феминисти и други, докато графичният дизайнер Стефан Чинов дава гласност на още реални заплахи, като ги отпечатва върху платове.