В изложбата му сега обаче гледаме онова, което се излива от Симон в най-личното му време: улични кадри, събирани в картата му памет по време на пътувания из Португалия, Англия, Холандия, Мароко и Турция. Местата може да са различни като А и Я, но снимките му носят общо послание: че "всеки, независимо от своята възраст, религия, етническа принадлежност или сексуална ориентация, има право да е тук, на тази земя".