Представител на златарската традиция с най-висока занаятчийска и артистична стойност, Перкоси Папи отдава почит на Данте Алигиери, като илюстрира неговото пътуване в Божествена комедия чрез великолепни бижута и предмети на изкуството. Абсолютната актуалност на едно от най-великите литературни произведения е подчертана в серия художествени инсталации и допълнена с богат набор от съвременни и старинни скъпоценни предмети.