Неговата самостоятелна изложба в зала 1В на Шипка 6 представя нова линия скулптури със силно знаково присъствие на философски разтълкувани изчистени композиции. В нея обемите си взаимодействат и взаимно се допълват, а формите са с монументално излъчване, което подчертава структурата и носи виталитет, създавайки оригинален диалог със зрителя. Творбите предизвикват усещане и за добре подбрана тематична среда, която потапя наблюдателя в сюрреалност от образи и силуети. Акцентът е върху символите, които отразяват скулптурните форми красноречиво и убедително в синхрон с отправните идейни точки.