В контекста на съвремието ни идеята за интимност, споделяне и съпреживяване на лична история е по-важна от всяка политическа критика или обществен дискурс. Именно затова изложбата ни кани да станем част от диалога между отделните творби, като потърсим взаимовръзките между тях и формулираме собствени въпроси и отговори. Началото на международния проект БАЗА е поставено още през 1990 в Чехия, а днес едно от най-престижните отличия за професионална атестация вече се присъжда в 12 европейски страни.