За нея това е първото и последно напускане на родината и видяното през тези месеци оказва силно влияние върху развитието й като автор. Малко преди немската окупация на Париж Васка Емануилова се връща в България и от този момент е най-известната и продуктивна българска жена скулптор. Повод за изложбата, която показва 42 произведения (скулптура, рисунки и живопис) на автори, свързани с „парижкия дух“, е неиздаден ръкопис на Васка Емануилова, в който тя описва пътуването си. Особен интерес представлява непоказван досега цикъл илюстрации на Илия Бешков, както и бележниците, в които скулпторът скицира своите впечатления от френската столица.