Смях, природа, хубава музика, любов – това са нещата, от които черпят вдъхновение за картините си двамата художници, част от които сега подреждат в съвместна изложба.