Стефан Христов е самоук художник, чийто стил се определя от специалистите като нео-наивизъм. Това определение включва професионалното използване на боите и цветовете в пресъздаването на пейзажи и фигури с освободени пропорции и съответствия.