Изложбата ѝ Докато летях разказва историята на един облак, описана като в късометражен филм. Понякога хората губят хвърчилата си в него, самолети бучат в корема му, а капките дъжд се надпреварват в бурята като плувци.