Стендовият моделизъм е хоби, при което се изработват мащабно умалени статични модели, отговарящи на действителната машина, като се използват пластмаса, стъкло, метал, дърво или хартия. Целта е да се постигне максимална визуална прилика с оригинала, без да се изпълняват или имитират функциите му. Мащабите, които се използват, са различни в зависимост от вида на изработваната техника.