В този период отвън пристигат мебелисти-дърворезбари, които наваксват отсъствието ни в стилове като рококо, ампир, сецесион и ар деко, а замаха им разглеждаме в колекция от над 30 стола, придружени от старинни предмети.
Същевременно в галерия Intro европейски и наши художници като Мирослав Богданов, Лора Пармакова, Зоран Мише или Горан Тричковски развиват символиката на същата мебел, но в друго време – настоящето.
Заглавна снимка: работа на Димо Колибаров