Идеята му е да изследва важните процеси и хората-явления на художествената ни сцена от 80-те до днес, а един от първите в списъка е Стоян Цанев. „Всичко тръгва от размислите ми за времето, пространството, началото, раждането на големите неща“, казва за абстрактните си работи полският възпитаник, който започва с кавалетна живопис и тиражна графика, преминава към керамика, а сега реди в Квадрата 40 картини, за чието разчитане ви трябва настройка на ултрачувствителни вълни.