Картините и керамичните пластики на Стоян Цанев са отражение на неговата аристократичност, свободен дух и естетика. Включени са произведения от 2005 до 2018, като част от тях се показват за първи път.
Каталогът селектира творби в три основни насоки от развитието на твореца – живопис, рисунка и керамична пластика. Негов автор е самият художник, текстовете са на Елица Терзиева, а печатът е на ИК Жанет 45.